maría roja

Zona Límites

Acción multidisciplinar site-specific
Creación: Límites
Performers: Andrea Jano, Chucho González, Diego M. Buceta, María Roja, Míriam Rodríguez, Olsen Manuel Lima, Silvia Penas, Velpister, Xabier Xardón
100 minutos aprox.
2020


Zona Límites é unha proposta que mestura performance, danza, música, poesía, videocreación e artes plásticas, artellada arredor da presenza protagónica do espazo, pola súa situación xeográfica e a inmersión en núcleos poboacionais concretos. Os lugares escollidos cumpren os requisitos de ser periféricos e preferentemente rurais, ter un uso habitual distinto do que sería propiamente destinado a un espectáculo e resultar atractivos e apropiados para manter as medidas de seguridade no que se refire a saúde pública. Así pois, Zona Límites é unha acción que se redefine formalmente segundo o contexto específico no que se desenvolve.

Zona Límites estreouse no Castelo de Sobroso (Vilasobroso, Mondariz) dentro do programa ReAcción Cultural da Deputación de Pontevedra.


Zona Límites

Acción multidisciplinar site-specific
Creación: Límites
Performers: Andrea Jano, Chucho González, Diego M. Buceta, María Roja, Míriam Rodríguez, Olsen Manuel Lima, Silvia Penas, Velpister, Xabier Xardón
100 minutos aprox.
2020


Zona Límites es una propuesta que mezcla performance, danza, música, poesía, videocreación y artes plásticas, articulada alrededor de la presencia protagónica del espacio, por su situación geográfica y la inmersión en núcleos poblacionales concretos. Los lugares escogidos cumplen los requisitos de ser periféricos y preferentemente rurales, tener un uso habitual distinto del que sería propiamente destinado a un espectáculo y resultar atractivos y apropiados para mantener las medidas de seguridad en lo que se refiere a salud pública. Así pues, Zona Límites es una acción que se redefine formalmente según el contexto específico en el que se desarrolle.

Zona Límites se estrenó en el Castillo de Sobroso (Vilasobroso, Mondariz) dentro del programa ReAcción Cultural de la Diputación de Pontevedra.