maría roja

O traxe de María

Peza para piano, látego e automóbil
Creación e performers: María Roja & Velpister
2022


El traje de María

Pieza para piano, látigo y automóvil
Creación y performers: María Roja & Velpister
2022

Registro fotográfico/Rexistro fotográfico: Álex Sobrino