maría roja

Leçons du samedi

Acción
Creación: María Roja & Vanesa Varela
Apoio técnico: Santi Romay
40 minutos aprox.
2022


Escoitei os sons da marcha achegarse á miña ventá. Pegada á miña cama, erguín o meu puño de muller enferma en solidaridade (…) Pensei en todos os outros corpos invisibles, cos seus puños alzados, aniñados e fóra da vista.
Johanna Hedva, «Teoría da muller enferma»


Leçons du samedi é a segunda lección das iniciadas coa performance Leçons du vendredi e unha das posibles conclusións, colaborativa e contaminada, do proxecto h u e l g a s a l v a j e.

Coa «Teoría da muller enferma» baixo da almofada, encarnamos a vulnerabilidade dos corpos enfermos e as formas posibles de resistencia das persoas non homes cis, ou non heterosexuais, ou non brancas, ou non de clase media-alta, ou non neurotípicas, ou non sas, ou non, ou non, ou non…

Leçons du samedi presentouse no museo MIHL de Lugo, dentro da programación do II Ciclo de Performance MEXER, comisariado pola galería Solaina.


Leçons du samedi

Acción
Creación: María Roja & Vanesa Varela
Apoyo técnico: Santi Romay
40 minutos aprox.
2022


Escuché los sonidos de la marcha acercarse a mi ventana. Pegada a mi cama, levanté mi puño de mujer enferma en solidaridad (…) Pensé en todos los otros cuerpos invisibles, con sus puños alzados, acurrucados y fuera de vista.
Johanna Hedva, «Teoría de la mujer enferma»


Leçons du samedi es la segunda lección de las iniciadas con la performance Leçons du vendredi y una de las posibles conclusiones, colaborativa y contaminada, del proyecto h u e l g a s a l v a j e.

Con la «Teoría de la mujer enferma» bajo la almohada, encarnamos la vulnerabilidad de los cuerpos enfermos y las formas posibles de resistencia de las personas no hombres cis, o no heterosexuales, o no blancas, o no de clase media-alta, o no neurotípicas, o no sanas, o no, o no, o no…

Leçons du samedi se presentó en el museo MIHL de Lugo, dentro de la programación del II Ciclo de Performance MEXER, comisariado por la galería Solaina.

Leçons du samedi
Leçons du samedi
Leçons du samedi
Leçons du samediRexistro fotográfico: Sergio Marey (Galería Solaina) + Museo MIHL