maría roja

Flâneus-e

Acción telemática
120 minutos aprox.
Abril 2020


Abril, 2020. Confinamento da poboación durante o estado de alarma no estado español a causa da pandemia da COVID-19.
Desde o meu balcón, físico e virtual, inicio un paseo pola cidade na que resido a través das imaxes recollidas en Google Street View, tratando de atoparme con algunha persoa coñecida.


Flâneus-e

Acción telemática
120 minutos aprox.
Abril 2020

Abril, 2020. Confinamiento de la población durante el estado de alarma en el estado español a causa de la pandemia de la COVID-19.
Desde mi balcón, físico y virtual, inicio un paseo por la ciudad en la que resido a través de las imágenes recogidas en Google Street View, tratando de encontrarme con alguna persona conocida.

Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e
Flâneus-e