maría roja

Can Cancela Calafrío #CompostelaEnNegro

Acción
15’ aprox.
2021


Un can é un mamífero carnívoro doméstico da familia dos cánidos, do que existen múltiples razas de características diversas e que, pola súa intelixencia e lealdade, é empregado na caza, para gardar rabaños, casas e outras propiedades, así como para moitas outras funcións.
Unha cancela é unha porta formada por táboas ou paus separados entre si e unidos aos traveseiros, que pecha o paso a unha propiedade.
Un calafrío é o que ás veces sentes á beira dunha cancela cun can, mentres chuchas coma carabuñas as hostias que levas coloreadas baixo o pulso.

Can Cancela Calafrío #CompostelaEnNegro é unha revisión da acción co mesmo título, adaptada ao espazo dos escaparates das tendas Who Killed Bambi? e Squina Moda de Santiago de Compostela, para o programa "6 artistas. 12 escaparates" organizado por Compostela en Negro con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller.


Can Cancela Calafrío #CompostelaEnNegro

Acción
15’ aprox.
2021


Un perro (can) es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, del que existen múltiples razas de características diversas y que, por su inteligencia y lealtad, es empleado en la caza, para guardar rebaños, casas y otras propiedades, así como para muchas otras funciones.
Una cancela es una puerta formada por tablas o palos separados entre sí y unidos a los largueros, que cierra el paso a una propiedad.
Un escalofrío (calafrío) es lo que a veces sientes al lado de una cancela con un perro, mientras chupas como huesos de fruta las hostias que llevas coloreadas bajo el pulso.

Can Cancela Calafrío #CompostelaEnNegro es una revisión de la acción con el mismo título, adaptada al espacio de los escaparates de las tiendas Who Killed Bambi? y Squina Moda de Santiago de Compostela, para el programa "6 artistas. 12 escaparates" organizado por Compostela en Negro con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro
Can Cancela Calafrío #EnNegro

//player.vimeo.com/api/player.js">


Documentación fotográfica: Rubén Vilanova + Florencia Cristobo + público anónimo
Documentación videográfica: Compostela En Negro