maría roja

ST

Papel pintado sobre bastidores e parede. Dimensións variables. 2005

ST

Papel pintado sobre bastidores y pared. Dimensiones variables. 2005