maría roja

Taedium feminae

Acción con Blanco&Roja
40´ aprox.
2016

Taedium feminae é unha peza realizada ex profeso, en calidade de artistas convidadas, para o Máster en Arte Contemporánea da Universidade de Vigo, estreada o 29 de febreiro na Facultade de BBAA de Pontevedra.


Taedium feminae

Acción con Blanco&Roja
40´ aprox.
2016

Taedium feminae es una pieza realizada ex profeso, en calidad de artistas invitadas, para el Máster en Arte Contemporáneo de la Universidad de Vigo, estrenada el 29 de febrero en la Facultad de BBAA de Pontevedra.

Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae
Taedium feminae


Rexistro fotográfico/ Registro fotográfico: Miguel Vidal