maría roja

Seis accións para unha tarde de domingo

Acción con Blanco&Roja (maría roja + alba blanco)
3 horas divididas en 6 intervalos de media hora
2015

Seis accións para unha tarde de domingo é unha peza realizada ex profeso para o festival "Artistas na rúa", celebrado na Praza da Ferrería (Pontevedra). A proposta parte dos corpos e voces das propias performers e pretende atender aos condicionantes externos do momento para establecer un diálogo co contexto e co público que influe directamente no proceso creativo da obra: un corpus de seis accións baseadas na improvisación e concibidas in situ, que altera o espazo urbano e o tránsito dos seus e das súas poboadoras ocasionais converténdoo nun lugar de creación colectiva.


Seis acciones para una tarde de domingo

Acción con Blanco&Roja (maría roja + alba blanco)
3 horas divididas en 6 intervalos de media hora
2015

Seis acciones para una tarde de domingo es una pieza realizada ex profeso para el festival "Artistas na rúa", celebrado en la Plaza de la Herrería (Pontevedra). La propuesta parte de los cuerpos y voces de las propias performers y pretende atender a los condicionantes externos del momento para establecer un diálogo con el contexto e con el público que influye directamente en el proceso creativo de la obra: un corpus de seis acciones basadas en la improvisación y concebidas in situ, que altera el espacio urbano y el tránsito de sus pobladorxs ocasionales convirtiéndolo en un lugar de creación colectiva.

BINGO! AESP #6
Seis accións para unha tarde de domingo

Acción número 1

Seis accións para unha tarde de domingo
Seis accións para unha tarde de domingo

Acción número 2

Seis accións para unha tarde de domingo
Seis accións para unha tarde de domingo

Acción número 3

Seis accións para unha tarde de domingo
Seis accións para unha tarde de domingo

Acción número 4

Seis accións para unha tarde de domingo
Seis accións para unha tarde de domingo

Acción número 5

Seis accións para unha tarde de domingo
Seis accións para unha tarde de domingo

Acción número 6

Fotografías: Ángel Sousa