maría roja

ST (Intre)

Grafito e papel de parede sobre táboa. 17’5 x 23’5 cm. 2008

ST (Momento)

Grafito y papel de pared sobre tabla. 17’5 x 23’5 cm. 2008