maría roja

Peza Iceberg (da serie Planificar a caída)

Acción
Dirección e co-creación: Begoña Cuquejo
Co-creación e performer: María Roja
Música ao vivo: Pablo Seoane
Mesa de traballo: Ania González, Begoña Cuquejo, Natalia Balseiro, Javier Martín, Branca Novoneyra
Iluminación: Afonso Castro
Audiovisuais: Ángel Sousa
Textos ténicos: Irene La Sen
Documentación fotográfica: Manu Lago, Thom Puckey
Streaming: SOPAPO (Blanco&Roja, coa colaboración de Vanesa Soares e Carlos Hermida). Ver: https://www.facebook.com/sopapo/?ref=br_rs
1 hora 20 min.
2016

A serie Planificar a caída aborda as problemáticas da planificación vital e dos métodos científicos de obxectivización da realidade e o corpo. Esta peza é unha reflexión sobre os procesos de creación de solos, a través de dous mecanismos solapados: un solo como “obra iceberg”, do que apenas se poden advertir anacos, e unha mesa de traballo con axentes culturais, que conforman un work in progress que pretende amosar o proceso anterior ao da creación.


Pieza Iceberg (de la serie Planificar la caída)

Acción
Dirección y co-creación: Begoña Cuquejo
Co-creación y performer: María Roja
Música en vivo: Pablo Seoane
Mesa de trabajo: Ania González, Begoña Cuquejo, Natalia Balseiro, Javier Martín, Branca Novoneyra
Iluminación: Afonso Castro
Audiovisuales: Ángel Sousa
Textos ténicos: Irene La Sen
Documentación fotográfica: Manu Lago, Thom Puckey
Streaming: SOPAPO (Blanco&Roja, con la colaboración de Vanesa Soares y Carlos Hermida) Ver: https://www.facebook.com/sopapo/?ref=br_rs
1 hora 20 min.
2016

La serie Planificar a caída aborda las problemáticas de la planificación vital y de los métodos científicos de objetivización de la realidad y el cuerpo. Esta pieza es una reflexión sobre los procesos de creación de solos, a través de dos mecanismos solapados: un solo como “obra iceberg”, del que apenas pueden advertirse trozos, y una mesa de trabajo con agentes culturales, que conforman un work in progress que pretende mostrar el proceso anterior al de la creación.

Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída
Peza Iceberg, da serie Planificar a caída