maría roja

PASAESCALABRA

Performance
Blanco&Roja (Alba Blanco & María Roja), coa colaboración de Iria Azevedo, Anabell Gago, Atenea García, Mai Insua máis Marta Pérez como performers e de Ángel Sousa na asistencia técnica.
90 minutos aprox.
2017

PASAESCALABRA é un xogo de palabras creado a partir da xuntanza do nome dun popular programa da televisión española co verbo escalabrar.
PASAESCALABRA é tamén o título dunha peza performativa que se inspira no formato dos concursos de palabras televisivos nos que un grupo de concursantes se enfrontan entre si a través de varias probas coa intención de optar a un premio de certo valor. A través desta estratexia, procúrase dar lugar a unha dinámica de participación colectiva entre o público e as accionistas que funciona a dous niveis: o propio do xogo que vehicula a acción, mediada pola performer presentadora, e as microaccións de carácter plástico-simbólico que desenvolven en paralelo as performers azafatas. A peza sérvese así dun envoltorio formal de aspecto lúdico e espectacular que, porén, agocha unha reflexión arredor do sexismo lingüístico, como escusa coa que deixar á vista algún dos modos nos que opera a violencia machista e o pouso de dor que esta é capaz de deitar nuns corpos á intemperie do azar, acubillados baixo uns teitos institucionais, educativos, laborais, xudiciais, de asistencia e de visibilización insuficientes.
PASAESCALABRA fai así mesmo fincapé no traballo coa comunidade, involucrando no elenco e como parte activa no proceso de creación a creadoras e activistas do ámbito galego máis a voluntarias de diferentes asociacións locais, todas elas vinculadas a través das súas prácticas específicas, coa problemática da violencia de xénero.


PASAESCALABRA estreouse na "IX Xornada Estatal de Psicoloxía contra a Violencia de Xénero", celebrada entre os días 24 e 25 de novembro no Auditorio Abanca de Santiago de Compostela.
A súa revisión PASAESCALABRA #2, presentouse dentro do Ciclo de Accións do II Congreso de Arte de Acción Fugas e Interferencias, celebrada entre os días 30 de novembro e 2 de decembro no CGAC.


PASAESCALABRA

Performance
Blanco&Roja (Alba Blanco & María Roja), con la colaboración de Iria Azevedo, Anabell Gago, Atenea García, Mai Insua más Marta Pérez como performers y de Ángel Sousa en la asistencia técnica.
90 minutos aprox.
2017


PASAESCALABRA es un juego de palabras creado a partir de la unión del nombre de un popular programa de la televisión española con el verbo escalabrar.
PASAESCALABRA es también el título de una pieza performativa que se inspira en el formato de los concursos de palabras televisivos en los que un grupo de concursantes se enfrentan entre sí a través de varias pruebas con la intención de optar a un premio de cierto valor. A través de esta estrategia, se busca dar lugar a una dinámica de participación colectiva entre el público y las accionistas que funciona a dos niveles: el propio del juego que vehicula la acción, mediada por la performer presentadora, y las microacciones de carácter plástico-simbólico que desarrollan en paralelo las performers azafatas. La pieza se sirve así de un envoltorio formal de aspecto lúdico y espectacular que, sin ambargo, esconde una reflexión alrededor del sexismo lingüístico, como excusa con la que dejar a la vista algunos de los modos en los que opera la violencia machista y el poso de dolor que ésta es capaz de dejar en unos cuerpos a la intemperie del azar, arropados bajo unos techos institucionales, educativos, laborales, xudiciales, de asistencia y de visibilización insuficientes.
PASAESCALABRA hace así mismo hincapié en el trabajo con la comunidad, involucrando en el elenco y como parte activa en el proceso de creación a creadoras y activistas del ámbito gallego más a voluntarias de diferentes asociaciones locales, todas ellas vinculadas a través de sus prácticas específicas, con la problemática de la violencia de género.


PASAESCALABRA se estrenó en la "IX Jornada Estatal de Psicología contra la Violencia de Género", celebrada entre los días 24 y 25 de noviembre en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela.
Su revisión PASAESCALABRA #2, se presentó dentro del Ciclo de Acciones del II Congreso de Arte de Acción Fugas e Interferencias, celebrada entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre en el CGAC.

PASAESCALABRA
PASAESCALABRA
PASAESCALABRA
PASAESCALABRA
PASAESCALABRA
PASAESCALABRA
PASAESCALABRA
PASAESCALABRA
PASAESCALABRA

Fotografías: Ángel Sousa