maría roja

OffRoulette

Acción con Blanco&Roja
Coa colaboración como performers de Vanesa Soares e Marta Dorribo
En proceso

O proceso de creación de OffRoulette foi presentado no II Encontro Mulleres Creando do FITO, dentro da mesa de reflexión "Creacións escénicas multidisciplinares", o 16 de outubro de 2016 no Auditorio Municipal da cidade de Ourense.


OffRoulette

Acción con Blanco&Roja
Con la colaboración como performers de Vanesa Soares y Marta Dorribo

En proceso

El proceso de creación de OffRoulette fue presentado en el II Encuentro Mujeres Creando del FITO, dentro de la mesa de reflexión "Creaciones escénicas multidisciplinares", el 16 de octubre de 2016 en el Auditorio Municipal de la ciudad de Ourense.

OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette
OffRoulette