maría roja

Minuison

Videoperformance con Ohn (maría roja + berio molina)
Cámara: Miguel Vidal
Berro: Maja Ratkje. Insomnia de Voice. Rune Grammofon
04’36’’
2013

Minuison é unha revisión da peza Devuison, unha aproximación á maquillaxe aumentada e ao debuxo sonoro desde a idea do minúsculo. A acción desenvólvese a partir do micromovemento orixinado por unha xestualidade facial que, transitando desde o cotián ao estilizado e empregando a maquillaxe como axente catalizador, crea e modula un conxunto de capas sonoras, visuais e emocionais.

Minuison

Videoperformance con Ohn (maría roja + berio molina)
Cámara: Miguel Vidal
Grito: Maja Ratkje. Insomnia de Voice. Rune Grammofon
04’36’’
2013

Minuison es una revisión de la pieza Devuison, una aproximación al maquillaje aumentado y al dibujo sonoro desde la idea de lo minúsculo. La acción se desarrolla a partir del micromovimiento originado por una gestualidad facial que, transitando desde lo cotidiano a lo estilizado y empleando el maquillaje como agente catalizador, crea y modula un conjunto de capas sonoras, visuales y emocionales.