maría roja

Microasterismos

Acción con Ohn (maría roja + berio molina)
40’ aprox.
2014

Microasterismos é un estudo do minúsculo no que a mirada se pousa sobre fragmentos da pel poboados de lunares ao modo dos facedores de asterismos, aqueles conxuntos de estrelas que, semellando formar unha figura, non gozan de recoñecemento oficial. O resultado é unha colección de paisaxes do corpo, sobre as que pequenos movementos deste actúan mudando a súa aparencia sonora e visual, nunha redescuberta da capacidade sedutora das mesmas.


Microasterismos

Acción con Ohn (maría roja + berio molina)
40’ aprox.
2014

Microasterismos es un estudio de lo minúsculo en el que la mirada se posa sobre fragmentos de piel poblados de lunares al modo de los hacedores de asterismos, aquellos conjuntos de estrellas que, semejando formar unha figura, no gozan de reconocimiento oficial. El resultado es una colección de paisajes del cuerpo, sobre los que pequeños movimientos de éste actúan mudando su apariencia sonora y visual, en un redescubrimiento de la capacidad seductora de los mismos.+info:
http://beriomolina.com/portfolio/microasterismos/