"Facerse a morta no medio do corredor"

Mostra do proceso de traballo

venres, 23 de outubro de 2015
"Facerse a morta no medio do corredor"


23 outubro / 17:30 h / Salón de actos da Facultade de Belas Artes, Pontevedra