maría roja

Facerse a morta no medio do corredor #1

Acción (Traballo en proceso)
Paisaxe sonora: Merlo, de Carlos Suárez
40’ aprox.
2015

"Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a eu la grippe.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, sa grand mère est morte.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, son oncle est mort.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, sa tante est morte à la suite de la mort de son oncle.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, son père est mort.
Elle est morte".

Chantal Ackerman


Hacerse la muerta en medio del pasillo #1

Acción (Trabajo en proceso)
Paisaje sonoro: Mirlo, de Carlos Suárez
40’ aprox.
2015

"Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a eu la grippe.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, sa grand mère est morte.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, son oncle est mort.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, sa tante est morte à la suite de la mort de son oncle.
Veuillez excuser ma fille Michelle, elle a dû se rendre à un enterrement, son père est mort.
Elle est morte".

Chantal Ackerman

Facerse a morta no medio do corredor #1
Facerse a morta no medio do corredor #1
Facerse a morta no medio do corredor #1
Facerse a morta no medio do corredor #1
Facerse a morta no medio do corredor #1


Fotografías: Ángel Sousa