maría roja

Europa

Acción. Performer e pílulas para durmir. Duración variable. 2012

"SEN MEDO E SEN ESPERANZA" (Pintada na rúa)

Europa

Acción. Performer y pastillas para dormir. Duración variable. 2012

"SIN MEDO Y SIN ESPERANZA" (Pintada en la calle)

Europa