maría roja

Chinooo

Acción
Son: Berio Molina
40’ aprox.
2014

“Chinooo”, o berro empregado para chamar polos porcos en certas zonas rurais da provincia de Lugo, dá título a unha peza realizada ex profeso para a exposición "O porco é un tesouro" celebrada no Museo da Fonsagrada. As accións físicas e vocais da peza pretenden ser unha transcripción plástica das actividades tradicionalmente reservadas para as mulleres durante a matanza, tinxidas dun pouso poético tirado da memoria sobre as mesmas que as súas protagonistas achegaron no proceso de investigación previo.


Chinooo

Acción
Sonido: Berio Molina
40’ aprox.
2014

“Chinooo”, el grito empleado para llamar a los cerdos en ciertas zonas rurales de la provincia de Lugo, da título a una pieza realizada ex profeso para la exposición "O porco é un tesouro" celebrada en el Museo de A Fonsagrada. Las acciones físicas y vocales de la pieza pretenden ser una transcripción plástica de las actividades tradicionalmente reservadas para las mujeres durante la matanza, teñidas de un poso poético extraído de la memoria sobre las mismas que sus protagonistas aportaron en el proceso de investigación previo.

Chinooo
Chinooo
Chinooo
Chinooo
Chinooo
Chinooo
Chinooo
Chinooo

Fotografías: Museo da Fonsagrada