maría roja

Can Cancela Calafrío

Acción
Vestuario: KLING
35’ aprox.


Un can é un mamífero carnívoro doméstico da familia dos cánidos, do que existen múltiples razas de características diversas e que, pola súa intelixencia e lealdade, é empregado na caza, para gardar rabaños, casas e outras propiedades, así como para moitas outras funcións. Unha cancela é unha porta formada por táboas ou paus separados entre si e unidos aos traveseiros, que pecha o paso a unha propiedade. Un calafrío é o que ás veces sentes á beira dunha cancela cun can, mentres chuchas coma carabuñas as hostias que levas coloreadas baixo o pulso.


Can Cancela Calafrío

Acción
Vestuario: KLING
35’ aprox.


Un perro (can) es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos, del que existen múltiples razas de características diversas y que, por su inteligencia y lealtad, es empleado en la caza, para guardar rebaños, casas y otras propiedades, así como para muchas otras funciones. Una cancela es una puerta formada por tablas o palos separados entre sí y unidos a los largueros, que cierra el paso a una propiedad. Un escalofrío (calafrío) es lo que a veces sientes al lado de una cancela con un perro, mientras chupas como huesos de fruta las hostias que llevas coloreadas bajo el pulso.

Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío
Can Cancela Calafrío


Documentación: Íñigo Rodríguez Román