maría roja

Burning Bright

(Rexistro fotográfico)
Acción baseada no texto de Afonso Becerra de Becerreá
10’ aprox.
2012

"Fago así... (Fai algo co corpo) e abro unha expectativa.
(Pausa)
Fago así... (Fai unha acción), así... (Fai unha acción), así... (Fai unha acción), así... (Silencio)
e abro unha esperanza.
Fago así... (Fai algo co corpo) e esperades algo de min".


Burning Bright

(Registro fotográfico)
Acción basada en el texto de Afonso Becerra de Becerreá
10’ aprox.
2012

"Fago así... (Fai algo co corpo) e abro unha expectativa.
(Pausa)
Fago así... (Fai unha acción), así... (Fai unha acción), así... (Fai unha acción), así... (Silencio)
e abro unha esperanza.
Fago así... (Fai algo co corpo) e esperades algo de min".

Burning Bright
Burning Bright
Burning Bright
Burning Bright
Burning Bright