maría roja

Belén

Tinta sobre entretea, visillo e pasacintas. 210 x 80 cm. 2004

Belén

Tinta sobre entretela, visillo y pasacintas. 210 x 80 cm. 2004