maría roja

Barbazul

Acción con Blanco&Roja (maría roja + alba blanco)
60’ aprox.
2015


Creación e dirección: Blanco&Roja
Texto: Tamara Andrés [reescritura do conto popular Barbazul]
Imaxe e son: Ángel Sousa
Espazo lumínico: Afonso Castro
Performers: Alba Blanco, María Roja, Román Corbato, Patricia Silván, Nerea Sanmartín, Alba Martínez, Vanesa Soares, Susana Cerviño, Ciara von Walken, Tamara Andrés, Zoe Bugallo, Ariadna Yáñez, Macarena Montesinos, Charlotte Candin, Fran Martínez, Carla Martínez, Leydi Carolina Hincapié, Andrea Paz, Daniel Canabal, Noelia Rodríguez, Rocío G. Casalderrey


Barbazul

Acción con Blanco&Roja (maría roja + alba blanco)
60’ aprox.
2015


Creación y dirección: Blanco&Roja
Texto: Tamara Andrés [reescritura del cuento popular Barbazul]
Imagen y sonido: Ángel Sousa
Espacio lumínico: Afonso Castro
Performers: Alba Blanco, María Roja, Román Corbato, Patricia Silván, Nerea Sanmartín, Alba Martínez, Vanesa Soares, Susana Cerviño, Ciara von Walken, Tamara Andrés, Zoe Bugallo, Ariadna Yáñez, Macarena Montesinos, Charlotte Candin, Fran Martínez, Carla Martínez, Leydi Carolina Hincapié, Andrea Paz, Daniel Canabal, Noelia Rodríguez, Rocío G. Casalderrey

Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul
Barbazul

Fotografías: Ángel Sousa, Alba Blanco, Candela Baliño, Luís Pereiro de Palas, Alberto Maquieira