maría roja

8:88 (dureé)

Tinta, acrílico e po sobre lenzo circular de 50 cm. de diámetro, vaso de cristal, auga e panela.
2014

8:88 (dureé) é unha peza concibida como unha acción cuxo resultado final é unha instalación formada por unha imaxe bidimensional e un vaso de auga con azucre. En quendas de 8 horas, en intencionada coincidencia coas estipuladas como normativas para una xornada laboral, escríbese repetidamente sobre o lenzo o exemplo do azucre disolvéndose na auga co que Henri Bergson ilustraba o seu concepto da dureé, seguido da anotación da hora que marque o reloxo nese instante. O conxunto caligráfico vai xerando, á vez, o debuxo da postura da autora no propio acto a realizar, como parte dun proceso que acaba por ser un exercicio de pensar o tempo desde o corpo.


8:88 (dureé)

Tinta, acrílico y polvo sobre lienzo circular de 50 cm. de diámetro, vaso de cristal, agua y panela.
2014

8:88 (dureé) es una pieza concebida como una acción cuyo resultado final es una instalación formada por una imagen bidimensional y un vaso de agua con azúcar. En periodos de 8 horas, en intencionada coincidencia con las estipuladas como normativas para una jornada laboral, se escribe repetidamente sobre el lienzo el ejemplo del azúcar disolviéndose en agua con el que Henri Bergson ilustraba su concepto de la dureé, seguido de la anotación de la hora que marque el reloj en ese instante. El conjunto caligráfico va generando, a la vez, el dibujo de la postura de la autora en el propio acto a realizar, como parte de un proceso que acaba por ser un ejercicio de pensar el tiempo desde el cuerpo.

8:88 (dureé)
8:88 (dureé)
8:88 (dureé)
8:88 (dureé)
8:88 (dureé)