maría roja

2419CVZ

Conferencia performativa
90’ aprox.

Coas colaboracións de Fran Martínez, Miguel Vidal, Adriana Pazos Ottón, Santi Romay e Alba Blanco


2419CVZ

Conferencia performativa
90’ aprox.

Con las colaboraciones de Fran Martínez, Miguel Vidal, Adriana Pazos Ottón, Santi Romay y Alba Blanco

2419CVZ
2419CVZ

Ilustracións de rexistro: Bea Lema
(realizadas durante o encontro co alumnado do Conservatorio Profesional de Danza de A Coruña, dentro do proxecto ASSAMBLÉ / Programación Expandida TRCDanza 2017)

Ilustraciones de registro: Bea Lema
(realizadas durante el encuentro con el alumnado del Conservatorio profesional de Danza de A Coruña, dentro del proyecto ASSAMBLÉ / Programación Expandida TRCDanza 2017)