maría roja

2419CJX

Work in progress
María Roja + Begoña Cuquejo + Juanma LoDo, coa colaboración de Ángel Sousa

2419CJX é o título dunha peza en proceso de creación que tenta explorar as formas de vida actuais, fincando particularmente a ollada no obrigado nomadismo ao que estas parecen abocar aos corpos. Á vez, entretécese unha reflexión sobre a violencia estrutural e de xénero que subxace nos conceptos tradicionais do verbo casar e do sustantivo casa, confrontándose con ela a través do accionar disidente de dous corpos de sexo feminino en escena, ata derivar nunha tentativa por parte das actuantes de construír no espazo escénico unha sorte de casa eventual que cohabitar co público presente, de cimentar un reduto de intimidade e asilo compartido, de converter unha aloe vera prantada nunha maceta nun improvisado xardín á intemperie.


2419CJX

Work in progress
María Roja + Begoña Cuquejo + Juanma LoDo, con la colaboración de Ángel Sousa

2419CJX es el título de una pieza en proceso de creación que intenta explorar las formas de vida actuales, fijando particularmente la vista en el obligado nomadismo al que éstas parecen abocar a los cuerpos. A la vez, se entreteje una reflexión sobre la violencia estructural y de género que subyace en los conceptos tradicionales del verbo casarse y del sustantivo casa, confrontándose con ella a través del accionar disidente de dos cuerpos de sexo femenino en escena, hasta derivar en una tentativa por parte de las actuantes de construir en el espacio escénico una suerte de casa eventual que cohabitar con el público presente, de cimentar un reducto de intimidad y asilo compartido, de convertir una aloe vera plantada en una maceta en un improvisado jardín a la intemperie.

2419CJX
2419CJX
2419CJX
2419CJX
2419CJX
2419CJX
2419CJX

Fotografías: Ángel Sousa